Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rum 203


Rum 203 på Jönköpings läns museum är ett konstlabb, ett rum för experiment, en plats för att testa idéer, visa konst, att hålla workshops och samtal i.

Rum 203 är också en plats för att visa konst och konsthantverk - både i det enskilda mötet som i den fördjupande dialogen.

Varför gör vi det här?

Syftet med Rum 203 är att stimulera konstnärlig utveckling i länet.

Målgrupp

Konstintresserade medborgare

Resultatmål

  • Att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
  • Att utveckla det internationella och interkultu­rella samspelet
  • Att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i länet

Hur påverkas länet?

Att förbättra de professionella bild- och form­konstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i länet.