Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Samverkansgrupp FREDA


Digitaliseringsrådet i Jönköpings län stödjer en samverkansgrupp för att samverka kring användning av det kommungemensamma e-arkivet.

Vi samverkar och diskuterar frågor och lösningar kring det kommungemensamma e-arkivet.

Varför gör vi det här?

Att få en samsyn och ett liknande arbetssätt kring långtidslagring av digital information.

Målgrupp

Alla medverkande kommuner

Resultatmål

Arkivansvariga i kommunerna använder vårt kommungemensamma system för långtidslagring av information på ett liknande sätt.

Arkivansvariga utbyter erfarenheter och lösningar kring packningsmetoder för system som ska långtidbevaras.

Hur påverkas länet?

Alla medverkande kommuner arbetar på liknande sätt med långtidslagring av digital information. Drift och förvaltning sköts på ett ställe och blir på så sätt billigare och enklare. Packningsmetoder av system delas kommunerna emellan och varje problem behöver bara lösas en gång.