Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Scenkonstklubben


Stimulera, utmana, ingjuta mod och utveckla unga människor med intresse för scenkonst. Ge dem verktyg att utvecklas inom scenkonst, stimulera till mer eget skapande, eget arrangerande och egna projekt koppla de till scenkonst.

Vi arbetar med scenisk verksamhet och utveckling inom kultur. Både teoretiskt och praktiskt inom framför allt teater, dans, nycirkus och gränsöverskridande scenkonstformer. Syftet med scenkonstklubben och projektet är att fortsätta med den grupp av unga scenkonstintresserade som bildat scenkonstklubben Nässjö. Koordinatorn ska sedan fortsätta arbetet med att samla ihop unga scenkonstintresserade i fler kommuner i länet och erbjuda dem medel för att få se föreställningar, åka på studieresor, finna inspiration att skapa. Det är en start för ett långsiktigt kulturprojekt som bygger på ungas eget deltagande och därmed skapar större intresse för kultur.

Vi vill erbjuda dem med intresse eller nyfikenhet en plats/ ett forum för att utöva scenkonst och utvecklas inom scenisk verksamhet och kultur.

Scenkonstklubben kommer också att fungera som referensgrupp till bl.a Kultur och utveckling, JONK!, Småland Musik och Teater och andra kulturprojekt samt till Kultur och fritidsförvaltningar i kommunerna. Det behövs ungas röster i många sammanhang och att då ha en grupp initierade och intresserade unga, kan gagna planering för framtiden inom alla kulturområden.

Varför gör vi det här?

Projektet vill stimulera, utmana, ingjuta mod och utveckla unga människor (15– 26 år) med intresse för scenkonst i ett antal kommuner i länet. Ge dem verktyg att utvecklas inom scenkonst och möjligheter att förverkliga och prova olika delar kopplade till scenkonst. Stimulera till mer eget skapande, eget arrangerande och egna projekt kopplade till scenkonst. Projektet skapar en ung kritisk massa och kommer stärka dem som kommande kulturaktörer/kulturskapare i länet. Projektet kommer bygga upp ett ungt nätverk och en ung referensgrupp inom scenkonst inom kommun och län. Arbeta med att lokalisera och utveckla mötesplatser gällande unga för scenkonst. Projektet kopplar tydligt an till de särskilda prioriteringar som ligger i den regionala Kulturplanen 2018-2020 och i de nationella kulturpolitiska målen: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  Projektet ska främja scenkonst i sin helhet, särskilt för barn och unga via samarbete med andra organisationer och institutioner i länet och lokala teaterföreningar.

Målgrupp

Ungdomar, unga vuxna

Resultatmål

  • Bygga upp en kritisk massa kring scenkonst.
  • Inspirera unga till att skapa, arrangera och genomföra mer inom scenkost.
  • Bygga upp en nätverk.

Hur påverkas länet?

Projektet kommer stärka en ung kritisk massa ute i vårt län och vara en del i utvecklingsarbetet mot den nya generationen inom scenkonst. Projektet kommer stimulera till fler unga arrangörer, ny publik och unga aktörer inom scenkonst och bidra till att stärka vår kulturutveckling och samtidigt vår attraktionskraft.