Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Science City Jönköping

Jönköpings kommun samverkan med Jönköping University, ”Jönköping Science City”. Det ska bli en dynamisk stadsmiljö kring högskolan som främjar nytänkande och samverkan samt attraherar kompetens.

Ett antal aktiviteter kommer att ske bl.a. genom utbyggnad av högskoleområdet.

Varför gör vi det här?

Syftet med samverkan är att få till satsningar och prioriteringar parterna emellan, i sådana frågor som kan knytas till det faktum att högskolan är lokaliserad till Jönköpings kommun. Tillsammans ska Jönköping University och kommunen: Verka för Jönköping som attraktiv stad för studenter och forskare, nationellt och internationellt. Skapa förutsättningar för Jönköping Science City. Attrahera spetskompetens inom områden av gemensamt intresse. Arbeta för internationell samverkan.

Målgrupp

Jönköping Science City går bland annat ut på att låta högskoleområdet växa tillsammans med övriga aktörer i samhället, och att skapa fysiska samverkansmiljöer där företag, studenter, forskare, arbetslivsrepresentanter och andra intressenter kan mötas.

Resultatmål

En dynamisk stadsmiljö kring högskolan – med företag, studenter och forskning i nya samverkansmiljöer.

Hur påverkas länet?

Ett attraktivare län med mer forskning och utbildning samt en starkare koppling mellan utbildning och forskning till näringslivet.