Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Shared reading


Metoden Shared reading ska introduceras för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län.

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län, kommuner och region ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier introducera metoden Shared reading för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län. Shared reading är en metod för högläsning och samtal i grupp. Modellen är utvecklad och utvärderad i England.

I projektet utbildas nyckelpersoner och utbildare i metoden som i sin tur utbildar läsgruppsledare. Ett utbildningsmaterial ska översättas till svenska. Projektet kommer att sprida och prova metoden på träffpunkter, inom primärvård, på psykiatriska kliniker och bibliotek i nära samarbete med ideella organisationer, kommuner samt regionala verksamheter inom folkhälsa och psykisk ohälsa.

Varför gör vi det här?

Att erbjuda personer med psykisk ohälsa en positiv kontakt med litteratur. Det här gör vi genom att introducera Shared reading-metoden i Sverige, att anpassa den efter svenska förhållanden och bygga en struktur för genomförande av läsgrupper och utbildning av läsledare.

Målgrupp

Personer med psykisk ohälsa som vill delta i läsgrupper där de med hjälp av läsledare får möta lyrik och litteratur.

Resultatmål

  • Att erbjuda människor möjligheter att delta i läsgrupper och för den som inte läst så mycket tidigare ge en möjlighet att komma i kontakt med läsning och litteratur.
  • Att skapa en struktur för kontinuerlig utbilding och fortbildning av läsledare.
  • Att sammanställa en samling litterära texter som ett lättillgängligt grundmaterial för läsledarna.
  • Att ta fram ett utbildningsmaterial för läsledarna på svenska.
  • Att efter projekttidens slut ha utbildat 40 läsledare som alla genomfört minst en läsgrupp om 16 timmar.

Hur påverkas länet?

Fler människor får möjligheten att upptäcka litteratur och samtidigt må bättre både psykiskt och fysiskt med en ökad självkänsla.