Utvecklingi Jönköpings län


Foto:

SIDE-SHOW

Side-Show är en serie nya temporära och performativa konstprojekt som äger rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved.

SIDE SHOW är ett utställningsprojekt som har initierats av bild och form, Kultur och utveckling/Region Jönköpings län och som utvecklats och projektleds tillsammans med curatorerna Therese Kellner och Nina Överli i och samarbete med Nässjö konsthall, Eksjö museum, Vetlanda museum och Gislaveds konsthall.

Varför gör vi det här?

Att stärka konstaktörer i Regionen. Att engagera konstnärer och konstnärsgrupper som är socialt engagerade, kollaborativa och processinriktade och som fördjupa sig i lokala frågeställningar som berör varje kommun. Att nå nya grupper och skapa nya möteplatser för samtidskonsten.

Målgrupp

Konstintresserade och de många berörda grupper som konstnärerna engagerat i sina projekt.

Resultatmål

  • att stimulera konstnärlig utveckling i regionen
  • att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
  • att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet
  • att utveckla det internationella och interkulturella samspelet
  • att förbättra de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i regionen
  • att stärka samverkan mellan konstaktörerna i regionen
  • att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i regionen

Hur påverkas länet?

Att stimulera konstnärlig utveckling i regionen och att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst på nya och oväntade platser.