Utvecklingi Jönköpings län


Foto:

Sigfridsleden - ny pilgrimsled

Norra Sigfridsleden är tänkt att bli en del av Olofsleden, en pilgrimsled som går mellan Trondheim i norr och Santiago de Compostela i söder.

I september 2015 beslutade föreningen Pilgrim i Sverige att leden skulle förläggas till Jönköping, Habo, Mullsjö och Tidaholms kommuner. Insatsen handlar om att skapa och märka ut leden samt samverka kring marknadsföring av den.

Varför gör vi det här?

Norra Sigfridsleden kommer att knyta ihop den europeiska pilgrimsleden Olofsleden mellan orterna Jönköping och Tidaholm.

Målgrupp

Framförallt vandringsturister men även entreprenörer inom besöksnäringen.

Resultatmål

Att leden är redo för invigning vid projektets slut.

Hur påverkas länet?

Norra Sigfridsleden knyter, vandringsmässigt, ihop kommunerna Habo, Mullsjö, Jönköping och Tidaholm. Leden blir cirka 10 mil lång. Leden beräknas ge ökade besökssiffror samt bidra till affärsutveckling inom regionen (bo, äta, proviantera).