Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Skapa stabilitet inom socialtjänsten i Jönköpings län


För att motverka personalomsättning och för att främja en god arbetsmiljö för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet i länets kommuner görs flera regionala insatser, varav arbetstyngdsmätningar är en.

Arbetstyngdsmätningar är en "termometer" på arbetsmiljön och långsiktigt kan den innebära en stabilitet i arbetsgruppen då varje medarbetare blir regelbundet uppmärksammad på sin personliga arbetssituation av sin chef eller arbetsledare.

Mätningar görs varannan månad i flertalet av länets kommuner. Modellen utgår från ett liknande arbete i Göteborgs stad. Mätningen bygger dels på socialsekreterarens upplevelse av sin arbetssituation och dels på antal ärenden och deras svårighetsgrad.

Resultaten kan användas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete på individ- och gruppnivå samt i diskussioner om fördelning av resurser. På regional nivå ger det också viktig kunskap om socialsekreterares arbetssituation och förutsättningar.

Varför gör vi det här?

Hjälpa länets kommuner att minska personalomsättningen och stärka kompetensen i organisationerna.

Målgrupp

Socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde i länets kommuner. I förlängningen bidrar en stabil personalsituation till bättre villkor för barn i kontakterna med socialtjänsten.

Resultatmål

Öka förutsättningarna för en minskad personalomsättning samt stärka stabilitet och kompetens i organisationerna.

Att länets arbetsledare inom barn och unga får bättre kunskap om personalens arbetssituation och på så sätt fördelar resurser mer rätt. Socialsekreterare känner sig sedda och välmåendet ökar.

Hur påverkas länet?

Genom att skapa en större stabilitet ökar attraktionskraften för socialtjänsten i Jönköpings län som arbetsgivare. Dessutom bidrar arbetstyngdsmätningarna med viktig kunskap som kan ligga till grund för ett strategiskt utvecklingsarbete både på lokal och regional nivå.