Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Skrivkultur


Författare och poeter i Jönköpings län har chansen att utan kostnad få sitt bokmanus professionellt läst och kommenterat samt ett timslångt samtal runt sitt skrivande.

Projektet Skrivkultur innebar under de två första åren att skrivarcoachen Camilla Mollung letade upp skrivande i Jönköpings län, läste deras bokmanus och samtalade med författarna om deras skrivande.

Det tredje året kommer Regionbibliotek Region Jönköpings län att matcha de inkommande bokmanusen mot en passande författare eller skrivpedagog som läser och kommenterar bokmanuset samt har ett timslångt samtal med författaren runt dennes skrivande.

Att delta i Skrivkultur är kostnadsfritt för författaren. Vi tar bara in bokmanus som är kompletta, inte enstaka kapitel, dikter eller noveller.  

Varför gör vi det här?

Insatsen knyter an till Kulturplanen 2018-2021, rubriken Litteratur, och målen att stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”, ”utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare”. Insatsen är också en följd av fynden i kartläggningen Mellan bildningsförakt och litteraturpassion (2017), där flera av de medverkande författarna efterfrågar professionella läsare till sina manus samt professionella samtal runt desamma.

Målgrupp

Skrivande i Jönköpings län.

Resultatmål

  • Flera förlagspublicerade författare i Jönköpings län.
  • Flera professionella samtal om text och författarrollen.
  • Öka skrivandes litterära skaparlust genom en professionell mottagare av texter

Hur påverkas länet?

Skrivkultur bidrar till att stärka samverkan mellan litterära aktörer i länet, stimulera den litterära utvecklingen i länet, öka kvaliteten genom kunskapsutbyte, öka intresset för litteratur och skrivande samt knyta enskilda författare till de litterära aktörer som finns tillgängliga i Jönköpings län.