Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Skrivkultur


Skrivcoachen Camilla Mollung kontaktar skrivande i Jönköpings läns civilsamhälle och tillsammans med dem utvecklar deras skrivande utifrån det sammanhang de befinner sig i.

Primära uppgifter

 • Kontakt med skribenter och marknadsföring av tjänsten som skrivarcoach
 • I dialog med folkbiblioteken och Regionbibliotek Region Jönköpings läns litteraturutvecklare utveckla former för att fånga upp skrivande.
 • Manusutveckling
 • Redaktörskap/lektörskap för bokmanus
 • Språkbearbetning
 • Utveckling av skrivteknik: dramaturgi, karaktärer, miljöer etcetera

Sekundära uppgifter

 • Andra skrivfrämjande uppgifter som bestäms tillsammans med Regionbibliotek Region Jönköpings län

Varför gör vi det här?

Insatsen knyter an till Kulturplanen 2018-2020, Litteraturen som konstform, och målen att stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”, ”utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare”. Insatsen är också en logisk följd av fynden i kartläggningen Mellan bildningsförakt och litteraturpassion (2017).

Målgrupp

Skrivande i Jönköpings län.

Resultatmål

 • Flera förlagspublicerade författare i Jönköpings län
 • Förhöjd kvalitet på länets författare och deras skrivande
 • Flera professionella samtal om litteratur och text
 • Öka skrivandes litterära skaparlust genom en professionell mottagare av texter.

Hur påverkas länet?

Se Resultatmål.