Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Småbrukarlinjen: Självhushållning och hållbar livsstil

Folkhögskolekurs om självhushållning och hållbar livsstil.

Småbrukarlinjen är en bred kurs som ger kunskaper om självhushållning och hållbar livsstil.

Varför gör vi det här?

Öka kunskapen om självhushållning och hållbar livsstil.

Målgrupp

Deltagarna i kursen.

Resultatmål

Målet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna starta ett eget självförsörjande hushåll och ha fördjupade kunskaper om hållbarhet.

Hur påverkas länet?

Ökad kompetens i länet om hållbarhet.