Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

SmåBUS Barnboksfestival 2018

Föreningen SmåBUS (Barn- och Ungdomslitteratur Småland) organiserar en barnboksfestival september 2018 för att främja ett utbyte av inspiration och kunskaper om litteratur för barn och ungdomar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Program

Festivalens program ska innehålla:
* träff mellan barnboksförfattare, illustratörer och förlag från olika länder
* föreläsningar för barnboksförfattare och illustratörer (t. ex. thema i ungdomsromaner, betydelse av lättlast i olika länder...)
* föreläsningar (av deltagande författare och illustratörer) för pedagoger, föräldrar, bibliotekarier, barn och ungdomar...
* internationella workshops
* besök Astrid Lindgrens Näs (med möjlighet att besöka Astrids barndomshem)
* skolbesök: små grupper av författare och illustratörer (t. ex. en Svensk barnboksförfattare, tillsammans med en Belgisk illustratör) besöker grundskolor i Vetlanda kommun.
Och mm (monter olika förlag, kontakt med barnboksbibliotekarier...)

Regionalt mervärde

Festivalen ska organiseras vartannat år för att kunna skapa en kulturell miljö för barnboksförfattare, illustratörer och även barnboksförlag. Småland blir hemmahamn för kunskapen om barnbokslitteratur. Författare och illustratörer från olika länder ska attraheras, och inspirera unga författare i Småland. Befintliga residens för författare/illustratörer i region kan utvecklas vidare. Dessutom kan den barnboksintresserade allmänheten hitta vägen till Småland.

Målgrupper

Med projektet vill vi nå olika målgrupper.

Barn: alla barn, oavsett gender och ålder, skolbarn, nyanlända barn... I barn- och ungdomslitteratur är det oerhört viktigt att ha möjligheten att identifiera sig. Frågor om gender ska vara en del av en föreläsning. Även i bilderböcker finns fina exempel. Festivalen ska anordna vanliga skolbesök men också kontakt med nyanlända barn. Regionbibliotek Jönköping och IBBY (International Board of Books for Young people) jobbar redan mycket med Silent Books (böcker utan ord). Den fantastiske kunskapen ska användas på festivalen.

Ungdomar: gymnasielever, med extra uppmärksamhet för ungdomar på gymnasiesärskolan. Författare och projektledare Joke Guns har redan haft en litterär dag med en grupp, och den var så givande att idéen ska utökas.

Föräldrar: intresserade föräldrar gör det möjligt att ha litterärt motiverade barn och ungdomar. Några föreläsningar ska vara för alla vuxna människor som tycker om barn- och ungdomslitteratur. Förhoppningen är att väcka intresse att läsa, ensam eller tillsammans med barnen, eller även skriva!

Pedagoger och bibliotekarier: upptäcker nya åsikt, bokstilar och möjligheter att jobba med böcker... Pedagoger och bibliotekarier möter människor från olika länder varje dag. Med festivalprogrammet ska de få flera sätt att komma dem till mötes. Att träffas genom barnböcker är ett perfekt sätt att hjälpa människor att öka ordförråd, att kreera förståelse och att förena kulturer och generationer.

Författare och illustratörer: en härlig blandning av unga och äldre män och kvinnor från olika länder, med olika övertygelse, men alla med respekt för barn- och ungdomslitteratur. Författare och illustratörer från olika länder ska samarbeta: skillnaderna mellan alla ska skapa ny inspiration och en internationell vänskap.

Allmänheten: att vara en del av den kulturella utvecklingen är något många vill!

Barn- och ungdomskultur

Festivalen lägger grunden för en långsiktig kulturell barnbokskultur. Småland blir barn- och ungdomslitteraturens vagga, med lärare som får mer erfarenhet met författarbesök, bibliotekarier som tipsar bra böcker till barn med olika behov och ungdomar som får lust att läsa och även vill bli författare själva. Författarnas kunskaper ökar, och det ska visas i böckerna!

Kulturell mångfald

Den internationella karaktären av hela projektet visar att etnisk och kulturell mångfald inte bara är en utmaning utan en nödvändighet. Utan alla nationaliteter, skillnader, åsikter... är projektet meningslöst. Barnboksförfattare, illustratörer, förlag och bibliotekarier från olika länder upptäcker region. En permanent mötesplats skapas för alla som jobbar med barnböcker.

Jämställdhet

Föreningen har en styrelse av 4 personer (1 vacant). Styrelsen består av 2 kvinnor och 2 män (i tre olika nationaliteter). Deltagare blir en balanserad blandning av män, kvinnor, unga och äldre människor. Volontärer i området ska engageras. I barnlitteraturen är det inbland inte lätt att hitta motiverade manliga volontärer. En balanserad blandning ska hittas här också.

Tillgänglighet

Skolbesök eller föreläsning för ungdomarna från gymnasiesärskolan ska anordnas. Festivalens kostnader ska täckas med olika form av bidrag. På detta sätt kan allmänheten bjudas på billiga föreläsningar.

Bättre miljö

Så mycket information som möjligt ska spridas online, via hemsidan, Facebook, mejl... Lokal information ska spridas via skolor. Ett planerat utflykt till Vimmerby, med alla deltagande barnboksförfattare och illustratörer. Vi åker buss i stället för 20 bilar!

Varför gör vi det här?

Att främja utbyte av inspiration och kunskap om litteratur för barn och ungdomar på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå. Författare och illustratörer från olika länder ska träffa svenska förlag, bibliotek och bokhandlare, pedagoger, föräldrar, barn och ungdomar och därmed få möjlighet att berika och inspirera varandra och bidra till en kulturell utveckling i Astrid Lindgrens anda.

Målgrupp

Barn: alla barn, oavsett gender och ålder, skolbarn, nyanlända barn... I barn- och ungdomslitteratur är det oerhört viktigt att ha möjligheten att identifiera sig. Frågor om gender ska vara en del av en föreläsning. Även i bilderböcker finns fina exempel. Festivalen ska anordna vanliga skolbesök men också kontakt med nyanlända barn. Regionbibliotek Jönköping och IBBY (International Board of Books for Young people) jobbar redan mycket med Silent Books (böcker utan ord). Den fantastiske kunskapen ska användas på festivalen. Ungdomar: gymnasielever, med extra uppmärksamhet för ungdomar på gymnasiesärskolan. Författare och projektledare Joke Guns har redan haft en litterär dag med en grupp, och den var så givande att idéen ska utökas. Föräldrar: intresserade föräldrar gör det möjligt att ha litterärt motiverade barn och ungdomar. Några föreläsningar ska vara för alla vuxna människor som tycker om barn- och ungdomslitteratur. Förhoppningen är att väcka intresse att läsa, ensam eller tillsammans med barnen, eller även skriva! Pedagoger och bibliotekarier: upptäcker nya åsikt, bokstilar och möjligheter att jobba med böcker... Pedagoger och bibliotekarier möter människor från olika länder varje dag. Med festivalprogrammet ska de få flera sätt att komma dem till mötes. Att träffas genom barnböcker är ett perfekt sätt att hjälpa människor att öka ordförråd, att kreera förståelse och att förena kulturer och generationer. Författare och illustratörer: en härlig blandning av unga och äldre män och kvinnor från olika länder, med olika övertygelse, men alla med respekt för barn- och ungdomslitteratur. Författare och illustratörer från olika länder ska samarbeta: skillnaderna mellan alla ska skapa ny inspiration och en internationell vänskap. Allmänheten: att vara en del av den kulturella utvecklingen är något många vill!

Resultatmål

- att utveckla ett attraktivt och mångfaldigt program för författare, illustratörer, bibliotekarier, pedagoger, förlag, föräldrar, barn och ungdomar

- att marknadsföra festivalen på ett professionellt sätt för att få minst 60 deltagande författare/illustratörer från olika länder (Sverige, Belgien, Holland...)

- att informera bibliotekarier och pedadoger i länet om festivalens utbud och inbjuda dem på intressanta föreläsningar/workshops

- att attrahera förlag som letar efter nya talangfulla författare/illustratörer

- att uppmana skolor att inbjuda författare/illustratörer som är med på festivalen

- att engagera en grupp av motiverade medarbetare (frivilliga eller professionella) för att sköta festivalens organisation

- att skapa en ny och återkommande barnboksfestival, för att bygga en kulturel tradition i Jönköpings län

Hur påverkas länet?

Festivalen ska organiseras vartannat år för att kunna skapa en kulturell miljö för barnboksförfattare, illustratörer och även barnboksförlag. Jönköpings län blir hemmahamn för kunskapen om barnbokslitteratur. Författare och illustratörer från olika länder ska attraheras, och inspirera unga författare. Befintliga residens för författare/illustratörer i region kan utvecklas vidare. Dessutom kan den barnboksintresserade allmänheten hitta vägen till Jönköpings län.