Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Smålandsidrottens inkluderings- och mångfaldssatsning

Föreningslivet har och fått en nyckelroll i inkludering och etableringen av nyanlända. Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer, en plats där vi möts oavsett bakgrund, erfarenheter, språkkunskaper eller tro.

Insatsen består av:

 • prova på-aktiviteter i anslutning till boenden för migranter för att i nästa steg delta i ordinarie verksamhet.
 • idrottsskolor i samverkan mellan föreningar för att i nästa steg ingå i ordinarie verksamhet
 • utifrån intresse och förkunskaper matcha migranter direkt in i ordinarie verksamhet

Genom att skapa lokala nätverk i varje kommun mellan kommun, föreningsliv, migranter och andra organisationer såsom arbetsförmedlingen (instegsjobb, praktikplatser), migrationsverket (praktikplatser), Röda Korset (flyktingguide) med flera vill vi skapa lokal samverkan kring integrationsfrågan. Nätverken kommer vara grunden i vårt arbetssätt då det tidigare visat sig vara framgångsrikt i ”Etnisk mångfald inom idrotten”. Lokala behov och förutsättningar styr sedan vilka aktiviteter som initieras och vem som blir drivande.

Varför gör vi det här?

Arbeta med att stärka och utveckla föreningarna i deras roll som goda mottagare för nyanlända och asylsökande. Detta innebär utbildning, processarbeten och rekryteringsinsatser på aktivitetsledarnivå såväl som organisationsledarnivå. Viktigt att är att också visa på vad föreningen har att vinna på sitt engagemang – hur mångfald berikar, hur nya medlemmar tillkommer och inte minst insatsen för samhällsnyttan.

Målgrupp

Barn, vuxna, kvinnor och män, nyanlända samt asylsökande.

Resultatmål

 • Bra dialog med boenden/if/org/kommun – Skapar samarbeten och en god relation
 • Nätverken är viktiga och bidrar till bl. a. samverkan och planering.
 • Involvera kommunerna i arbetet – Få dem med på tåget. Viktigt att hela tiden hålla en dialog och hitta samarbetsmöjligheter.
 • Skapa naturliga mötesplatser – Hitta platser där nyanlända och etablerade i samhället kan mötas. Ex. genom ”Sportkompis”.
 • Utbildning – Ett viktigt sätt att skapa en större delaktighet i föreningslivet. Erbjuda ledarutbildningar, organisationsutbildningar och föreningsuppdrag.
 • Kontakt med skolor skapar bra samverkan och kommunikation
 • SFI är en bra ingång - Att i ett tidigt skede informera om den ”Svenska modellen” och om ideellt ledarskap.
 • Involvera målgruppen tidigt i projekten men även i ordinarie arbete. Detta bland annat genom referensgruppen.

Hur påverkas länet?

Insatsen stärker målsättningarna kring mångfald, demokrati och delaktighet och bidrar till integrationen i samhället.