Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Idrott och Folkhälsa


Idrott och folkhälsa är en samverkansöverenskommelse mellan Smålandsidrotten och regioner/landsting i Småland och har pågått i treårsperioder sedan år 2000.

En sund livsstil med fysisk aktivitet, bra matvanor och avståndstagande till droger och annat som bryter ner kroppen, är några exempel på idrottens stora bidrag till folkhälsan. Aktuell samverkansöverenskommelse för Idrott och folkhälsa innehåller fyra specificerade insatsområden: allmänna insatser (där bland annat utveckling av arbetet med Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) ingår. Se nedan), insatser riktade gentemot barn och ungdomar, insatser för breddad och riktad motionsverksamhet samt insatser som vänder sig till seniorer (se separat inlägg om satsningen Sund Smart Stark Senior!) 

FaR

Inom samverkansöverenskommelsen ska vi genomföra FaR-ledarutbildningar där efterfrågan finns samt administrera den webbaserade FaR-ledarutbildningen. Vi ska även varje år erbjuda kompetensutveckling till de som är aktiva FaR-ledare samt arrangera nätverksträffar där aktivitetsarrangörer och hälso- och sjukvården möts. Samlingssidan farsmaland.se underhålls också inom överenskommelsen.

 

Varför gör vi det här?

Insatserna inom samverkansöverenskommelsen Idrott och Folkhälsa genomförs för prioriterade målgrupper med syfte att via föreningsidrott öka deras fysiska aktivitetsnivå och ge dem en ökad rörelseförståelse.

Målgrupp

Länets invånare.

Resultatmål

Vi följer upp hur många vi når och vilken effekt våra insatser ger samt dokumenterar utfall och erfarenheter.

Hur påverkas länet?

Genom att fler ökar sin fysiska aktivitetsnivå och får ökad rörelseförståelse bidra till en mer jämlik hälsa i länet.