Navigera till sidans huvudinnehåll

Smart Housing

 • Företagsutveckling
 • Boende
 • Innovation
 • Forskning
 • Länsövergripande

Smart Housing Småland (SHS) möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Vi bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

Innovationsmiljön SHS har sitt pulserande hjärta i glas och trä. Innovation är ledfyren i arbetet tillsammans med jämställdhet och hållbarhet. Strategiskt prioriterade intresseområden 2017-2019 är digitalisering, byggande och boende.

De här är några av de verktyg som används för att utveckla innovationsmiljön:

 • Förstudier som ska ”få snöbollen att rulla” och generera nya aktiviteter och projekt.
 • Testbäddar/prototyper som visar och demonstrera nya lösningar.
 • Såddfinansiering som främst stimulerar forskningsansökningar.
 • Examensarbeten som syftar till att närma företag och akademi.
 • Nätverk, mötesplatser och temagrupper som blir forum för både lärande och utveckling.
 • Öppen innovation som gör innovationerna snabbt tillgängliga och tillämpbara.
 • Kommunikation för största möjliga påverkan.

Varför gör vi det här?

Visionen är: Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Målgrupp

Smålands regioner, kommuner, akademier och företag inom innovationsmiljöns olika intresseområden.

Resultatmål

Eftersträvade resultat 2017-2019

 • Kontinuerlig utveckling av digitala processer och anpassningar i planprocesser, industriell produktion, byggprocesser, konstruktion och användarcentrerad design.
 • Stödja akademisk bredd och spets inom de tre intresseområdena med fokusering på trä och glas.
 • Fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag och akademi.
 • Utbyte på nationell nivå med kompetenser inom boende, arkitektur och samhällsbyggande.
 • Etablerar ”open innovation” kring byggande i trä och glas.
 • Nya sätt att kombinera trä och glas.
 • På medellång sikt (5–10 år) har samverkan och innovationsförmåga stärkts mellan aktörer inom Smart Housing Småland i strategiska partnerskap.
 • Innovationsinriktade partnerskap mellan svenska och utländska aktörer.
 • Etablerat kontakt med andra internationella innovationsmiljöer.
 • På lång sikt (>10 år) är positionen som internationellt ledande nod kring boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä befäst via globala strategiska allianser inom forskning, utbildning och marknadsutveckling.

Hur påverkas länet?

Fokuseringen av SHS insatser riktas mot Smålands regioner, kommuner, akademier och företag inom innovationsmiljöns olika intresseområden. Verksamheten strävar efter att samla dessa samhällskrafter i en allt tydligare riktning. I nästa fas har Digitalisering, Byggande och Boende identifierats som tre tydliga intresseområden inom vilka de hållbara materialen trä och glas ger stora möjligheter för innovativ utveckling inom industriellt byggande och morgondagens boende. Innovation är ledfyren i verksamheten som ska genomsyras av jämställdhet och hållbarhet.