Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  SMILE

  SMILE - Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality är ett projekt som ska ta fram en arbetsmodell för strategiskt mentorskap i yrkesutbildning.

  Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman. Insatsen består i huvudsak av:

  • Workshops
  • Handledning och mentorskap för jämställdhet och integration

  Varför gör vi det här?

  Huvudsyftet med SMILE är att ta tillvara på lärdomar från det tidigare projektet INGJUTA när en arbetsmodell för mentorskap och handledning ska utvecklas. Den här modellen ska sedan kunna användas även i andra branscher och först ut att prova på den nya modellen är trähusindustrin. Det övergripande syftet är att verka för en jämställd arbetsmarknad genom att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som industrins kompetensbehov tillgodoses.

  Målgrupp

  Målgrupper för projektet är: företagen och dess handledare de anställda i företagen, både utrikesfödda och svenskfödda akademin - i samverkan med näringslivet, få och ge kunskap.

  Resultatmål

  Skapa en arbetsmodell kring det strategiska handledarskapet för att möjliggöra arbetskraftsförsörjning genom ett jämställdhetsintegrerat synsätt. Skapa och vara en av regionens verktyg för att nå målen om ökad tillväxt, utveckling och människors hälsa och välstånd.

  Hur påverkas länet?

  Insatsen stärker kompetensförsörjningen inom industribranscherna, stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Insatsen främjar också jämställdhet och integration i länet.