Meny Stäng
Sök

Social innovation för regional utveckling (SIRU)


Satsningen skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ.

Infrastrukturen ger tillgång till kunskap, tvärsektoriell samverkan, stödsystem för utveckling av social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ samt en ökad medvetenhet om social hållbarhet. Social innovation är innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som möter samhällsutmaningar på nya sätt. Sociala innovationer behövs för att samhället ska utvecklas och moderniseras, för ökad tillväxt, för en mångfald av entreprenörer och för att skapa attraktivitet. Projektet skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ genom höjd kunskap, tvärsektoriell samverkan, skapande av sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ samt ökad medvetenhet kring social hållbarhet.

Varför gör vi det här?

Projektet ska skapa en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Infrastrukturen ger tillgång till kunskap, tvärsektoriell samverkan, stödsystem för utveckling av social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ samt en ökad medvetenhet kring social hållbarhet. Infrastrukturen utgår från utmaningar snarare än bransch/målgrupp och breddar därmed möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Målgrupp

Den primära målgruppen är näringslivet: Små och medelstora företag samt samhällsentreprenörer. Sekundär målgrupp är offentliga aktörer, folkbildningen och föreningslivet samt företagsfrämjande aktörer.

Resultatmål

  • Att höja kunskapen kring social innovation.
  • Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar.
  • Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ.
  • Att öka medvetenheten kring social hållbarhet.

Hur påverkas länet?

Samhällsengagemang och satsningar på socialt hållbarhet stärker företagens konkurrenskraft. Projektet skapar förutsättningar för näringslivet att utveckla sin förmåga till förnyelse och samtidigt bidra till lösningar på samhällsutmaningar. En mångfald av företag kräver en mångfald av entreprenörer. Satsningen breddar synen på innovationer och för samman aktörer från olika sektorer på ett innovativt sätt. Inkludering och delaktighet är i fokus i satsningen.