Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld

Genom detta utvecklingsprojekt vill vi utveckla modeller som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering.

Sverige har fått kritik från Barnrättskommittén för att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt att få tillgång till rehabilitering och psykiatrisk  vård, framförallt på grund av bristande tydlighet i vårdkedjan. Vi behöver utveckla information till barn och föräldrar, samt få till en fungerande vårdkedja i samverkan.

Varför gör vi det här?

Att bidra till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering.

Målgrupp

Barn som utsatts för fysiskt våld och/eller sexuella övergrepp.

Resultatmål

Alla berörda barn och föräldrar ska få relevant information om symtom, stöd och behandlingsalternativ. Alla utsatta barn ska erbjudas individuell bedömning av behovet av stöd och rehabilitering. Alla med behov ska erbjudas stöd och behandling. Metoderna som används ska bygga på evidensbaserad praktik.

Hur påverkas länet?

Jönköpings län blir en bättre plats att leva på för barn och unga.