Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Studieförbunden och demokratisk infrastruktur


Studieförbunden erbjuder bildning i en rad olika ämnen. Studieförbunden stärker demokratin i landet genom sin fria roll och sin koppling till olika folkrörelser.

Studieförbunden vill på olika sätt stärka demokratin. Varje studiecirkel kan beskrivas som en mikrodemokrati, där deltagarna styr över och tar ansvar för sina studier. Samarbete med föreningar, nätverk och fria grupper gör studieförbunden till en viktig del av Sveriges och regionens demokratiska infrastruktur. Studieförbunden utbildar cirkelledare, med utgångspunkt från folkbildningens förhållningssätt och dialogpedagogik. Studieförbunden tillgodoser också i stor utsträckning, sina medlemsorganisationer, nätverk och fria gruppers behov av funktionsutbildningar (styrelse-, ordförande-, sekreterar-, kassörs-, studieorganisatörs utbildningar) och ledarutveckling på olika nivåer.

Varför gör vi det här?

Syftet med studieförbundens verksamhet är bildning, stärkt demokrati, samverkan och ett civilt engagemang.

Målgrupp

Medborgarna.

Resultatmål

  • Att tillgodose medlemsorganisationers, nätverks och fria gruppers behov av bildning.
  • Att arrangera publika kulturevenemang. 
  • Att stärka det civila samhället och demokratin.

Hur påverkas länet?

Jönköpings län gynnas av studieförbundens insatser på en rad olika områden, inte minst när det gäller kompetensutveckling, integration och kultur.