Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Sund Smart Stark Senior!


Hälsofrämjande fysiska aktiviteter för personer 65 år +. Ett samverkansprojekt mellan Smålandsidrotten, kommuner i länet och Region Jönköpings län.

Under en 12 veckors period får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av lärorika föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande.

Varför gör vi det här?

Främja ett hälsosamt åldrande och välmående, inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt skapa livslång rörelseglädje för seniorer (65år+). Syftet är också att inspirera idrottsföreningar att erbjuda fysiska aktiviteter för seniorer och starta verksamhet för de som är intresserade av att börja i föreningen.

Målgrupp

Seniorer 65 år+

Resultatmål

  • Starta upp och genomföra ”Sund Smart Stark Senior!” i länets alla kommuner.
  • Samverka med lokala idrottsföreningar.
  • 25 deltagare i varje grupp.
  • Följa upp effekterna av genomförandet.

Hur påverkas länet?

Samhällsvinsten är stor om fler håller sig friska längre genom fysisk aktivitet. Fler seniorer i rörelse påverkar folkhälsan positivt.