Navigera till sidans huvudinnehåll

Textsamtalsgrupp

  • Kultur
  • Litteratur
  • Länsövergripande

Region Jönköpings län bjöd in till en textsamtalsgrupp under 2023, i samarbete med Sörängens folkhögskola. Fem personer antogs till gruppen för att under ett helt år utveckla sina texter. Fler grupper kommer att erbjudas längre fram.

Erbjudandet vänder sig till dig som bor i Jönköpings län och just nu arbetar med en skönlitterär text inom exempelvis prosa, dramatik, poesi eller essä. Du vill utveckla din text genom respons och handledning.

Gruppen kommer att träffas fyra gånger under 2023. Gruppen kommer att läsa och diskutera varandras texter. Du arbetar med samma projekt under hela året och skickar in utdrag inför varje träff.

Gruppen leds av Malin Lindroth, författare och lärare på Sörängens skrivarlinje.

Gruppen uppmuntras att mellan träffarna ha kontakt med varandra för ytterligare utbyte och samarbete. Efter sista träffen diskuterar vi eventuell fortsättning om det finns behov och efterfrågan.

Plats: Sörängens folkhögskola, Nässjö

Tid: kl 9-14

Datum 2023: 4 mars, 22 april, 2 september och 11 november

Fika och lunch ingår.

Ansökan senast 27 januari till Henrik Hermansson. Besked om antagning lämnas 10 februari. Bifoga personligt brev, en beskrivning av varför du vill delta samt textutdrag om 1-5 sidor.

Deltagande i gruppen är kostnadsfritt med du förbinder dig att delta alla träffar.

Frågor besvaras av Henrik Hermansson.

Varför gör vi det här?

Syftet är att erbjudande skrivande personer i Jönköpings län en möjlighet att utveckla sina manus och projekt tillsammans med andra under ett helt år.

Målgrupp

Personer i alla åldrar som bor i Jönköpings län och just nu arbetar med en skönlitterär text inom exempelvis prosa, dramatik, poesi eller essä.

Resultatmål

Efter insatsen kommer fem deltagare att ha utvecklat sina manus och förhoppningsgivs gjort dem mer klara för publicering.

Hur påverkas länet?

Insatsen skapar bättre förutsättningar för skrivande personer och författare att utveckla sina texter och på sikt verka i länet.