Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Tillsammans – integrationssatsning på gymnasienivå

Satsningen skapar sammanhang där ungdomar med olika bakgrund möts på lika villkor. Ungdomar inspireras kring hur de kan uppnå större effekt med sitt samhällsengagemang genom att organisera sig tillsammans.

Med konst och kultur som språngbräda skapar vi integration, samhällsförändring och engagemang. Gymnasieelever från estetprogrammet och nyanlända gymnasieelever möts.

Varför gör vi det här?

Syftet är att skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund möts och lär känna varandra på lika villkor. Projektets syfte är också att inspirera ungdomar i hur de kan uppnå större effekt med sitt samhällsengagemang genom att organisera sig tillsammans.

Målgrupp

Målgruppen är gymnasieelever.

Resultatmål

Deltagarna ska känna att de har förutsättningar att påverka sitt eget liv. Det är grunden för att de även i framtiden ska känna möjlighet att påverka och vara med och skapa samhället.

Hur påverkas länet?

Projektet öppnar upp för samtal om människors likheter och olikheter, tillhörighet, ömsesidig respekt, förståelse och allas lika värde. Projektet skapar plattformar för att interaktion på lika villkor skapas. Med konst och kultur som språngbräda skapas integration, samhällsförändring och engagemang.