Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tillsyn av egenkontroll på verksamheter som påverkar vattenförekomster


Länets kommuner genomför gemensam tillsyn på verksamheter som påverkar vattenförekomster

Vi ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås i länets vattendrag. Detta ska vi göra genom att kontrollera egenkontrollen på miljöfarliga verksamheter som har en påverkan på  vattendrag där miljökvalitetsnormerna inte uppnås eller riskerar att inte uppnås.

Varför gör vi det här?

Vi ska skapa vattendrag med god kvalitet där miljökvalitetsnormerna uppnås. Genom tillsyn ser vi till att utsläpp inte påverkar vattendrag negativt.

Målgrupp

Människor, djur och natur kring våra vattendrag.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista och handläggarstöd
  • Genomföra tillsyn under en gemensam period (juni-november 2020)
  • Sammanställa resultatet av tillsynen och få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen (klart februari 2021)
  • Ställa krav på åtgärder
  • Bidra till att uppfylla Åtgärd nr 6 i avsnittet ”Levande sjöar och vattendrag” i Länsstyrelsens åtgärdsprogram ”Vattnets miljömål 2017-2021” och mål nr 6 i Agenda 2030.

Hur påverkas länet?

Vi skapar vattendrag med god kvalitet i länet.