Meny Stäng
Sök

Tillsyn av idrottsanläggningar och gym


Länets kommuner genomför en gemensam tillsynskampanj för att skapa en god hygien på länets idrottsanläggningar och gym.

Vi tar fram ett handläggarstöd med checklistor, gör en tillsynskampanj och skriver en projektrapport. Ambitionen är att alla kommuner deltar i tillsynskampanjen.

Varför gör vi det här?

Vi vill skapa en god hygien på idrottsanläggningar och gym i länet. Dessutom skapas en samsyn kring tolkning av lagstiftningen.

Målgrupp

Medborgare i länet som besöker idrottsanläggningar och gym i länet.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista med handläggarstöd
  • Genomföra tillsyn under en gemensam period
  • Få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende tillsyn och miljömål.