Meny Stäng
Sök

Tillsyn av solarier


Länets kommuner genomför en gemensam tillsynskampanj för att skapa en god hygien och en säker strålmiljö på solarierna i länet.

Vi tar fram ett handläggarstöd med checklistor, genomför utbildning, gör en tillsynskampanj och skriver en projektrapport. Ambitionen är att alla kommuner deltar i tillsynskampanjen och besöker samtliga solarier i länet.

Varför gör vi det här?

Vi vill skapa en god hygien och en säker strålmiljö på solarierna i länet. Dessutom skapas en samsyn kring tolkning av lagstiftningen.

Målgrupp

Medborgare i länet som solar solarier.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista med handläggarstöd

  • Genomföra tillsyn under en gemensam period

  • Få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende tillsyn och miljömål.