Meny Stäng
Sök

Tillsyn av verkstadsindustri med eller utan ytbehandling


Genom projektet ska vi få en bild av hur verksamheterna i länet lever upp till lagstiftningen samt bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen.

Gemensamma checklistor för verkstadsindustri och kemisk ytbehandling med tillhörande handläggarstöd har tagits fram. En gemensam tillsynskampanj genomförs av länets kommuner under april-november 2018.

Varför gör vi det här?

Det ger en möjlighet att skapa samsyn i länet vid tillsyn på verkstäder med eller utan kemisk ytbehandling.

Målgrupp

Verkstadsindustri med eller utan ytbehandling.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista med handläggarstöd
  • Genomföra tillsyn under en gemensam tidsperiod
  • Få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen vad gäller egenkontroll, utsläpp till luft och vatten, hantering av kemikalier och avfall samt om de är rätt klassade

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende tillsyn och miljömål.