Navigera till sidans huvudinnehåll

Träcentrum Nässjö

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Länsövergripande

Träcentrum verkar för utvecklingen av småländsk träindustri, via av industrin efterfrågade utbildningar och utvecklingsprojekt.

Träcentrum stödjer små och medelstora företag inom träindustrin med coachning och stöd före, under och efter olika utvecklingsinsatser.

Exempel på dessa kan vara:

 • utveckling av metoder, produkter och design
 • internationell affärsutveckling
 • utbildning och kunskapsspridning
 • utställningar och konferenser
 • marknadsföring i Sverige och för export

Varför gör vi det här?

Att utveckla den svenska träindustrin genom att driva utvecklings- och utbildningsfrågor.

Målgrupp

Trärelaterad industri med behov av utvecklings- och utbildningsbehov inom affärs-, produkt- och produktionsutveckling.

Resultatmål

 • De små och medelstora trärelaterade företagen ska genom ökad satsning på FoU, högre kompetensnivå och mer strategiskt utvecklingsarbete öka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Projektmål.
 • Fler små och medelstora trärelaterade företag satsar strategiskt på FoU, innovation och ständig förnyelse i sin verksamhet.
 • De små och medelstora trärelaterade företagen jobbar strategiskt med rekryteringsprocesser för att höja kompetensnivån samt för att öka mångfalden.
 • Fler företag tänker långsiktigt för generationsskifte/ägarbyte i företaget.
 • De små och medelstora trärelaterade företagen samverkar i såväl vardagliga affärer som i utvecklingsfrågor.
 • De små och medelstora trärelaterade företagen har strategier för långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt. 
 • Fler små och medelstora företag använder sig av hela det regionala innovationssystemet för att utvecklas
 • Fler små och medelstora företag jobbar utifrån strategier och planering för företagets långsiktiga utveckling.
 • Fler små och medelstora företag öppnar upp för samarbete med högskola/universitet för att höja kompetensnivån i företaget.
 • De små och medelstora trärelaterade företagen inleder arbetet med validering av yrkeskompetenser.
 • Fler små och medelstora trärelaterade företag jobbar strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.
 • Fler små och medelstora trärelaterade företag arbetar strategiskt med miljö- och energifrågor.
 • Fler små och medelstora trärelaterade företag planerar för generationsskifte/försäljning i god tid.

Hur påverkas länet?

Träindustrin fungerar som en motor för flera serviceyrken och funktioner därmed kommer en utveckling av dessa att leda till skapandet av nya arbeten, bidra till mindre ungdomsarbetslöshet samt uppmuntra fler att söka sig till relevanta utbildningar.