Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Trappsteget systemintegration

Satsningen kortar vägen och sänker trösklar för etablering på arbetsmarknaden, studier, praktik eller företagande (primärt socialt företagande) för utrikes födda kvinnor.

Satsningen tar språng i folkbildningens framgångsrika arbete med social integration och att till detta knyta empowerment och entreprenörskap. Idén bygger på att tillvarata folkbildningens framgångsrika arbete med integration och i olika aktiviteter på ett konkret och praktiskt sätt införa ett entreprenöriellt tänkande och förhållningssätt.

Varför gör vi det här?

Syfte är att ge utrikes födda kvinnor förutsättningar att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden och egen försörjning genom anställning, företagande primärt social företagande, praktik eller utbildning. De ska med stor delaktighet utvecklas utifrån sina förutsättningar. Syfte är också att skapa en modell som avsevärt sänker tröskeln för start av sociala företag.

Målgrupp

Primär målgrupp är utrikes födda kvinnor som idag står utanför arbetsmarknaden.

Resultatmål

Ökad systemintegration och social integration.

Hur påverkas länet?

Projektet använder några av regionens tillgångar nämligen entreprenörskap, social närhet, ett starkt civilsamhälle, ett rikt föreningsliv och en stark folkbildningstradition som hävstänger. Projektet bidrar till ett inkluderande samhälle.