Meny Stäng
Sök

Tvärkonstnärlig sommarskola på Sörängens folkhögskola


Kultur och utveckling, Region Jönköpings län lanserar tillsammans med Sörängens folkhögskola en sommarskola i dans, litteratur eller samtidskonst. Den riktar sig till utövare som vill vidareutveckla sitt konstnärskap.

För utövare inom dans, bild och form och litteratur, vilka vill vidareutveckla sina konstnärskap, har Region Jönköpings län utvecklat en sommarskola. Tillsammans med professionella nationella och internationella aktörer inom konstområdena kommer deltagarna mellan den 15 och 23 juni 2019 på Sörängens folkhögskola att fördjupa sina förmågor inom vald konstart. Därtill kommer ett tvärkulturellt inslag som ytterligare stärker deltagarnas förståelse för den valda inriktningens begränsningar och möjligheter.

Utvecklingen sker med ledning av dansaren Maria Ulriksson (Sverige), författarna Hanna Hallgren (Sverige) och Derek Coyle (Irland) samt konstnärerna Laura Bianco (Italien) och Katarzyna Pagowska (Polen).

Varför gör vi det här?

För att öka nivån på utövarna i de medverkande konstarterna i Jönköpings län. För att införa professionalitet hos utövarna i de medverkande konstarterna.

Målgrupp

Utövare i konstområdena bild och form, dans samt litteratur.

Resultatmål

Förhöjning av kvalitet i konstutövandet hos deltagarna.
Insikter i möjligheterna för konstnärligt gränsöverskridande uttryck
Inspiration till högre studier.

Hur påverkas länet?

Locka till högre konstnärliga studier och på sikt medverka till att skapa sådana utbildningsmöjligheter i Jönköpings län.