Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Undersökning av Digital självservice utifrån ett kundperspektiv

E-utvecklingsrådet inventerar behovet av självservicetjänster  bland invånare, näringsliv och föreningsliv inom regionen och kommunerna.

E-utvecklingsrådet undersöker hur medborgare och näringsidkare ser på digitala självservicetjänster i Region Jönköping. Vi vill ha en ökad förståelse, förklaringar, djup och statistisk data att fatta beslut utifrån.

Varför gör vi det här?

Resultatet av undersökningen ska leda fram till bra förutsättningar för utveckling av digital självservice så de ligger i linje med verksamhetens riktlinjer och utifrån medborgares och näringsidkares behov

Målgrupp

Unga vuxna, familjer, äldre invånare samt näringslivet i stort.

Resultatmål

Regionen och kommunerna har fått ett underlag för att sätta mål och ta fram handlingsplaner utifrån medborgares och näringsidkares förväntningar och behov av digitala tjänster.

Hur påverkas länet?

Med ett underlag som beskriver invånare och näringslivs förväntningar på digitaliserade tjänster har vi möjlighet att skapa efterfrågade sådana. På så sätt bidrar vi till en attraktiv region med smarta, efterfrågade och enkla e-tjänster.