Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Unikt måleri

Vi skall arbeta fram ett idéinnehåll samt modell för en digital visualisering av Eksjös hantverks-och stadshistoria där basen utgörs av de unika interiöra målningarna i gamla stadens trähusbebyggelse.

Projektet utvecklar teknik för digital dokumentation av både befintliga fastigheter samt Eksjö museums samlingar i samverkan med forskare och masterskurs vid Göteborgs Universitet. Fördjupning sker av "berättelserna" kring målare och beställare där människor lyfts fram som bärare av kulturarvet. Förmedlingen av detta innehåll sker med ny teknik för att nå även unga besökare och en internationella besökare

Varför gör vi det här?

Vi vill lyfta fram en delvis gömd "skatt" i form av det unika måleri som finns i Eksjös stadsmiljö. Idag visas träfasaderna upp, men bebyggelsen innehåller så mycket mer av historia som är eftertraktat av besökarna. Projektet ingår som en del av utvecklingsprojektet för Kvarteret- K och bidrar till att denna del av staden får ökad attraktivitet och blir en mötesplats för många.

Målgrupp

Projektet vill nå både de lokala besökarna/invånarna samt även en internationell publik.

Resultatmål

  • Vi tar fram en modell för digital presentation av kulturarvsmiljöer
  • Vi utvecklar samarbete med akademin
  • Vi stärker besöksnäringen lokalt och regionalt

Hur påverkas länet?

Genom ett starkt lokalt engagemang utvecklas upplevelsen av stadsmiljön och attraktiviteten stärks för besökare. Erfarenheterna att utveckla digital teknik för kulturarvsmiljöer sprids till andra besöksmål i regionen