Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Upphandling av konsulentstödda familjehem och jourhem för länets kommuner

FoUrum upphandlar för kommunernas räkning, konsulentstödda familjehem och jourhem, som erbjuds av privata aktörer.

Fördelarna med konsulentstödd familjehemsverksamhet är att familjerna får förstärkt stöd och får bättre förutsättningar att klara svårare uppdrag. Genom att samordna upphandlingen på länsnivå kan högre krav ställas på tjänsten.

Varför gör vi det här?

Att få tillgång till familjehem och jourhem som tack vare ett förstärkt stöd kan klara svårare uppdrag.

Målgrupp

Placerade barn och ungdomar från Jönköpings län. Det ska även underlätta berörda socialsekreterares arbete med att rekrytera familjehem till barn med särskilda behov.

Resultatmål

  • Kvalitetssäkring av tjänsten konsulentstödd verksamhet.
  • Större tillgång till familjehem och jourhem för kommunerna i länet.
  • En mer korrekt roll- och ansvarsfördelning i förhållande till ansvarig socialsekreterare.

Hur påverkas länet?

Vi vill försäkra oss om att kommunerna i Jönköpings län anlitar seriös konsulentstödd familjehemsverksamhet med hög kvalitet.