Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildning av diplomerade matrådgivare


Region Jönköpings län har diplomerade matrådgivare som ansvarar för kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor inom primärvården.

Sektionen Folkhälsa tillsammans med Region Jönköpings läns Forskning och Utvecklingsavdelning ansvarar för att utbilda och diplomera matrådgivare.

Utbildningen är en vidareutbildning för personal som redan arbetar inom vården och som kräver tre års högskolestudier. Utbildningen sträcker sig över cirka sex månader och inkluderar tio fysiska träffar. Utbildningen fördjupar sig inom många olika områden, bland andra; näringslära, nationella kostråd, standardvårdplan för ohälsosamma matvanor, dokumentation och samtal om matvanor osv.

 

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att uppmärksamma och främja hälsosamma matvanor i länet. För att kunna påverka individers matvanor visar forskningen på att det krävs kvalificerat rådgivande samtal för att uppnå effekt (Socialstyrelsens rekommendationer 2018). Genom att utbilda diplomerade matrådgivare kan Region Jönköping erbjuda invånarna stöd i att förbättra sina matvanor som främjar hälsa och förebygger sjukdom.

Målgrupp

Befolkningen i Region Jönköpings län som har ohälsosamma matvanor med betoning på vuxna med särskild risk (enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2018).

Resultatmål

Att samtliga vårdcentraler har en diplomerad matrådgivare eller dietist som erbjuder kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor.

Hur påverkas länet?

Insatsen ska påverka befolkningen genom att de ska få hälsosammare matvanor, främjad hälsa och minskad sjukdom. Genom att de diplomerade matrådgivarna finns kan samtliga professioner inom primärvården uppmärksamma patienters ohälsosamma matvanor och remittera till de diplomerade matrådgivarna/dietist.