Meny Stäng
Sök

Utländska etableringar och investeringar


Region Jönköpings län och länets 13 kommuner kommer genom ett samarbetsavtal med Business Sweden att bedriva verksamhet i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län.

Initialt byggs det upp en fungerande investeringsfrämjarverksamhet som med sin kompetens blir en naturlig samarbetspartner för företag som är intresserade av etablering och investering på den regionala såväl som den nationella marknaden. Verksamheten övergår sen till att arbeta med investeringsfrämjande åtgärder för länets företag.

Varför gör vi det här?

Syftet är att främja tillväxt genom utländska investeringar och nyetableringar av företag i Jönköpings län.

Målgrupp

Samarbetsavtalet innebär att de näringslivskluster som finns i Jönköpings län får hjälp att attrahera internationella företag, vilket bidrar till att stärka länets näringsliv och attraktionskraft.

Resultatmål

  • Bygga upp en fungerande mottagningsorganisation för investeringsfrämjandet i samverkan med länets kommuner.
  • Ta fram Projektplanen, en Övergripande Aktivitetsplan per kalenderår och en Kommunikationsplan samt implementera dessa.
  • Identifiera branscher/klusterområden där regionen har särskilda förutsättningar att attrahera investeringar, samt ”paketera” dessa spetsområden så att de kan visa på affärsmöjligheter för att attrahera utländska investeringar.
  • Teckna ett samarbetsavtal med Business Sweden på nivå 3.
  • Påbörja uppbyggnad av en ”Expansion-verksamhet” i länet.
  • En förankrad plan för långsiktig finansiering av verksamheten ska finnas klar senast under våren 2018.

Hur påverkas länet?

Samarbetet ska attrahera utländska etableringar och ge förutsättningar för nya arbetstillfällen till vårt län.