Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Utökade förstudiemedel inom produktutveckling

Är du privatperson eller har du ett företag med en ny produkt (vara eller tjänst) så kan du med hjälp av förstudiemedel ta reda på om din ide är unik, om det finns en marknad för den, bygga en prototyp eller skydda den etc.

Förstudiemedel är i första hand tänkt att användas för att verifiera en vara eller tjänst innan den går i produktion.

Dessa medel är en utökning på Almis ordinarie förstudiemedel.

Varför gör vi det här?

Snabba upp utvecklingen från idé till affär.

Målgrupp

Den enskilde innovatören respektive företagaren får ökade möjligheter för nå ut till marknaden.

Resultatmål

Fler kommersialiserade idéer 

Hur påverkas länet?

Ökar tillväxten i vårt län