Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län


Satsningar på socialt företagande och entreprenörskap kan bidra till det behov som finns att vidga näringslivet, uppnå mångfald bland entreprenörer, vidga synen på innovationer och bredda arbetsmarknaden.

  • Kommunikationsaktiviteter som utgår från de sociala entreprenörerna och de sociala innovationerna samt deras effekt och behov. 
  • Utbildning för sociala entreprenörer och aktörer som står bakom initiativ kring social innovation. Tonvikt läggs vid att kommunicera den skapade nyttan/förändringen på individ- och samhällsnivå. 

Varför gör vi det här?

Syftet är att synliggöra socialt entreprenörskap, dess effekter och utvecklingsbehov för att möjliggöra tillväxt genom växande och fler initiativ.

Målgrupp

Målgrupp för hela projektet är aktörer inom offentlig sektor, idé buren sektor, marknadsaktörer, akademin och samhällsentreprenörer.

Resultatmål

  • Socialt entreprenörskap och dess effekter har synliggjorts. 
  • Företagarföreningar/nätverk har höjt sin kunskap kring sociala entreprenörer.
  • Ideella aktörer har höjt sin kunskap inom området. 
  • Offentliga aktörer har höjt sin kunskap inom området.

Hur påverkas länet?

Socialt entreprenörskap och dess effekter har synliggjorts för aktörer i det företagsfrämjande systemet. Det handlar om länsövergripande aktörer men också om näringslivsbolag och näringslivsavdelningar. Företagarföreningar/nätverk har höjt sin kunskap och skapat kontakter med sociala entreprenörer. Ideella aktörer har höjt sin kunskap inom området. De har fått en ökad insikt kring det de arbetar med och sin roll som möjliggörare av socialt entreprenörskap. Offentliga aktörer har höjt sin kunskap inom området med särskilt tonvikt på vilken roll det sociala entreprenörskapet kan spela för de samhällsutmaningar där offentliga aktörer är utpekade som ägare.