Meny Stäng
Sök

Utveckling av hållbara natur-, kultur och måltidsupplevelser för export


Utveckling av hållbara natur-, kultur- och måltidsupplevelser för export.

I detta utvecklingsarbete kommer vi tillföra regionen nya, hållbara reseanledningar baserade på våra unika, platsbundna värden, året om. Efterfrågan av hållbara natur-, kultur och måltidsupplevelser är stor, vårt län har förutsättningar att utveckla sådana för en internationell marknad.

Vi har identifierat ett antal processer vi behöver driva för att säkerställa hållbar utveckling i vår region, för att möta internationella efterfrågan, för att hjälpa företagen att svara upp mot densamma och för att säkerställa hållbar produktutveckling av vårt områdes unika värden.

  1. Addera resemotiv året om
  2. Framarbeta ny produktionsteknik för extraordinära upplevelser
  3. Säkerställa hållbara och kvalitativa produktionsmetoder
  4. Säkerställa leveransförmåga av helhetsupplevelser

Varför gör vi det här?

Besöksnäringen genererar skatteintäkter och ger många nya arbetstillfällen, i stad och på landsbygd. Företagen som satsar i detta utvecklingsarbete (HPU) blir bättre rustade att möta internationell efterfrågan. Den internationelle besökaren vi utvecklar nytt upplevelseutbud för, ställer höga krav på kvalitet, hållbarhet, autenticitet vad gäller både boende och upplevelser - och de har hög betalningsvilja. Sverige skall öka sin export, besöksnäringen är en bransch där stora utvecklingsmöjligheter ses. Därav den nationella satsningen, HPU. Då vi utvecklar nytt utbud för internationella gäster i vår region, så hjälper vi våra företag att bli mer konkurrenskraftiga även på nationell och lokal marknad.

Målgrupp

1. MEDVERKANDE DESTINATIONER Ökad lokal kunskap, förståelse för och arbetssätt för hållbar destinationsutveckling. 2. EXPERTIS OCH OFFENTLIGA AKTÖRER Kunskaper om våra regionala tillgångar och hur de ska tillgängliggöras för lyckosam affärsutveckling av turistiska produkter (ex natur, kultur, smak) Nya perspektiv och användning av regionens kunskapsbanker/experter via LST och Länsmuseum olika spetskompetens inom upplevelseproduktion mm tillförs. 3. SAMHÄLLSFÖRETRÄDARE Säkerställande av nytt strategiskt hållbart besöksnäringsutvecklingsarbete.

Resultatmål

Utvecklingsarbetet ska avser natur- och kulturbaserade produkter (varor eller tjänster), som kan bidra till fler besöksanledningar för internationella gäster.En förutsättning för bra gästupplevelser är att det i anslutning till det primära erbjudandet utvecklas en hållbar produkt- och leveranskedja, som inkluderar erbjudanden inom resa, bo, äta och göra. Då den aktuella insatsen, som genomförs i samarbete med VisitSweden, tar sikte på internationalisering ska erbjudandena sammantaget ha internationell attraktionskraft. De natur- eller kulturbaserade produkterna måste ingå i ett turistiskt sammanhang, det vill säga en destination, ett område eller ett nätverk av aktörer och leverantörer med kompletterande tjänster. Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.

  • Nya exportmogna helhetsleveranser för lansering
  • Kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter
  • Metod för framtagning av extraordinära upplevelser.

Hur påverkas länet?

Besöksnäringen är i många dimensioner fördel aktiv ur samhällsnyttoperspektiv; All turistisk produktion och konsumtion sker i länet; Utländska besökares konsumtion är per definition exportintäkter; Nya jobb, i tätort och på landsbygd; Nya produktionsformer av turistiska upplevelser ger företagen förmåga och vilja att producera mer året runt, ökad produktionssamverkan, fler parter involverade, hållbart, tvärsektoriellt arbetssätt. Ett nytt förädlat produktutbud ger bättre beläggning, året om , högre omsättning per gästnatt, bättre anställningsvillkor och förflyttning uppåt i kompetensnivå. Fler upplevelser ger fler entreprenörer, i synnerhet med organiserad samverkan. Möjligheter till finansiering av investeringar förstärks när produktutbudet är skarpare och mer lönsamt. En förväntad effekt är att säkerställa hållbara strategiska utvecklingsprocesser för den kraftigt växande besöksnäringen. Ökad vilja och förståelse för samverkan, lokalt och regionalt om förutsättningar som underlättar och stödjer besöksnäringens hållbara utveckling.