Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Utvecklingsplan för Halmstad-Nässjö järnväg, HNJ

Gislaveds kommun jobbar tillsammans med övriga kommuner utmed sträckan för att få Trafikverket att prioritera de underhålls- och trimningsåtgärder som krävs för att fortsätta trygga banans funktionalitet.

Det är viktigt att Regionen bistår kommunerna i detta arbetet gentemot Trafikverket. En bibehållen eller utökad persontrafik på järnvägen är också viktigt. Insatsen handlar om att kommunerna och Region Jönköpings län samverkar i ett påverkansarbete för att järnvägssträckan ska prioriteras av Trafikverket.

Varför gör vi det här?

Ett fortsatt underhåll på järnvägen innebär att såväl gods- och persontransporter kan utvecklas.

Målgrupp

Företag och individer.

Resultatmål

Att Trafikverket prioriterar de akuta brister som finns på banan Halmstad-Nässjö och då främst sträckan Värnamo-Halmstad.

Hur påverkas länet?

En utveckling av Halmstad-Nässjö järnväg är positivt för hela regionen, såväl för arbetsmarknad/näringsliv som för individer. Det är viktigt för länet att gods- och persontrafik fungerar väl på banan.