Meny Stäng
Sök

Utvecklingsplan för Isabergsområdet


Gislaveds kommun kommer att skriva en utvecklingsplan över Isabergsområdet utifrån den fördjupade översiktsplan som har tagits fram för området. Utvecklingsplanen för området kommer att utgå från ett destinationsutvecklingsperspektiv.

Insatsen handlar om att i samverkan med andra parter ta fram en utvecklingsplan för Isabergsområdet.

Varför gör vi det här?

Utvecklingsplanen ska underlätta för nyetablering och företagsutveckling ur ett turistiskt perspektiv. Utvecklingsplanen är ett led för att utveckla Isabergsområdet till en exportmogen destination.

Målgrupp

Företag och föreningar med intresse för besöksnäringen i Isabergsområdet är målgruppen för utvecklingsplanen. I förlängningen kommer inkommande besökare att gynnas av utvecklingen.

Resultatmål

  • En utvecklingsplan för Isabergsområdet ska färdigställas
  • Isabergsområdet ska bli en exportmogen destination
  • Turismomsättningen i kommunen ska fördubblas till 2020

Hur påverkas länet?

En utveckling av Isabergsområdet kommer att bidra till ett ökat antal besökare i området. Detta kommer leda till en ökad turismomsättning på både lokal och regional nivå.