Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Vandringsled runt Fegensjön

  Insatsen handlar om att stärka besöksnäringen på ett hållbart sätt genom en ny vandringsled runt Fegensjön.

  En vandringsled ska anläggas, markeras och marknadsföras i samverkan med länsstyrelsen, berörda markägare samt befintliga besöksnäringsföretag i fegenområdet.

  Varför gör vi det här?

  Syftet med vandringsleden är att utveckla möjligheterna för naturturism i området, detta i linje med Smålands turisms satsning på ”outdoor activitys”.

  Målgrupp

  Insatsen kommer att bidra till en ökad andel besökare med naturintresse. Ökningen av antalet besökare kommer att bidra till ökat behov av aktiviter, boende och service i området. Behovet kommer således att stimulera nyföretagande och utveckling av befintliga besöksnäringsföretag.

  Resultatmål

  Till sommarsäsongen 2017 kommer det finnas en utmarkerad vandringsled runt sjön Fegen.

  Hur påverkas länet?

  En vandringsled runt Fegensjön kommer resultera i fler reseanledningar till området. Idag är det svårt att uppleva Fegensjön längs strandlinjen, en vandringsled kommer att tillgängliggöra området för fler målgrupper. Vandringsleden kommer att bidra till ett ökat antal gästnätter vilket i sin tur genererar en ökad turismomsättning.