Meny Stäng
Sök

Vår lilla stad


Stötta och stärka den lokala handeln i Vaggeryds kommun.

Arbetet involverar framtagandet av ett koncept för att stärka den lokala handeln i kommunen. Detta involverar insatser såsom att arrangera studiebesök, framtagandet av material som exempelvis rabatthäften och presentcheckar m.m.

Varför gör vi det här?

Att stärka Vaggeryd kommuns attraktivitet som en boendekommun genom att stötta och utveckla den lokala handeln.

Målgrupp

Den befintliga lokala handeln i Vaggeryds kommun.

Resultatmål

En stärkt konkurrenskraft hos vår lokala handel gentemot de två närliggande, större kommunernas utbud. * Ett skapat mervärde av den lilla stadens begränsningar omvandlat till en fördel. * Att ta bort upplevelsen av den geografiska skillnaden mellan våra två centrum, till ett gemensamt Vi. * En skapad gemensam grupp och tillhörighet, för att bättre kunna stötta varandra och för att lättare kunna attrahera nya aktörer. * Att tillsammans utgöra ett besöksmål för invånare i större grannkommuner.

Hur påverkas länet?

Konceptet 'Vår lilla stad' handlar främst om att stärka vår attraktivitet som boendekommun men en ökad attraktivitet för besöksnäringen är en annan effekt insatsen kan komma att föra med sig.