Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Värdsskap kommunernas e-arkiv

  Insatsen är att driftsätta och agera värd för ett kommungemensamt E-arkiv,

  Vi upphandlar och driftsätter ett gemensamt e-arkiv. Vi skapar en förvaltningsorganisation och ser till att det gemensamma e-arkivet förvaltas och drivs på ett ekonomiskt och säkert sätt. 

  Varför gör vi det här?

  För att ha ett säkert och ekonomiskt sätt att långtidslagra digital information.

  Målgrupp

  Samtliga ingående kommuner

  Resultatmål

  Ett ekonomiskt, säkert system som används för långtidslagring av kommunernas digitala information.

  Hur påverkas länet?

  Färre antal och typ av system i kommunerna som används för långtidslagring av information.