Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Vätterbäckar

Projektet avser återställning av bäckar som mynnar i Vättern.

Vandringshinder i vätternbäckarna avlägsnas. Återställning sker med avseende på vandringsvägar för öring, harr och flodnejonöga. De så kallade vätternbäckarna i Habo kommun har helt avgörande betydelse för reproduktionen av öring i Vättern.

Varför gör vi det här?

Projektets huvudsyfte är att restaurera bäckar och på så sätt öka beståndet av öring i Vättern. En positiv effekt är att det skapas intressanta utflyktsmål inom området livsmiljö.

Målgrupp

Huvudsakliga målgrupper är fiskenäringen och turismen.

Resultatmål

  • Skyddsarbetet och restaureringsåtgärder i Vätterbäckarna fortsätter och andelen öring som når Vättern har ökat med 50 % år 2016 jämfört med år 2007
  • ”Öringens dag” arrangeras varje år med guidning och information om fisk och Vättern

Hur påverkas länet?

Projektet påverkar hela Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga. Detta påverkar i sin tur fiske och turism.