Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Vätterbäckar

  Projektet avser återställning av bäckar som mynnar i Vättern.

  Vandringshinder i vätternbäckarna avlägsnas. Återställning sker med avseende på vandringsvägar för öring, harr och flodnejonöga. De så kallade vätternbäckarna i Habo kommun har helt avgörande betydelse för reproduktionen av öring i Vättern.

  Varför gör vi det här?

  Projektets huvudsyfte är att restaurera bäckar och på så sätt öka beståndet av öring i Vättern. En positiv effekt är att det skapas intressanta utflyktsmål inom området livsmiljö.

  Målgrupp

  Huvudsakliga målgrupper är fiskenäringen och turismen.

  Resultatmål

  • Skyddsarbetet och restaureringsåtgärder i Vätterbäckarna fortsätter och andelen öring som når Vättern har ökat med 50 % år 2016 jämfört med år 2007
  • ”Öringens dag” arrangeras varje år med guidning och information om fisk och Vättern

  Hur påverkas länet?

  Projektet påverkar hela Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga. Detta påverkar i sin tur fiske och turism.