Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Vidare i Gnosjö

”Vidare i Gnosjö” är en kommunalt integrations- och arbetsmarknadsprojekt delvis finansierat av Finsam.

De nyanlända deltar i studieförbundet Vuxenskolans aktiviteter. Detta är en förberedelse för att sedan få möjlighet till en praktikplats inom främst kommunal verksamhet. Arbetssättet bygger på att man jobbar med individen i centrum och de deltagande aktörerna utarbetar individanpassade insatser som leder till praktik och i förlängningen ett arbete.

Varför gör vi det här?

Förbättra integrationen och öka möjligheterna för deltagarna att få ett jobb. Deltagarna ska också genom sin praktik få möjlighet att förbättra svenska språket.

Målgrupp

Utrikesfödda med språksvårigheter trots genomgången SFI-utbildning. En annan målgrupp är nyanlända som behöver grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

Resultatmål

Förbättrade svenskkunskaper och bättre kännedom om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Hur påverkas länet?

En bra arbetsmetod som kan spridas i hela regionen.