Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

VingRot: Upplev historien med nya ögon


Genom att använda digital teknik kan länets kulturarv förmedlas på ett nytt sätt. VingRot provar sina vingar men rotar sig också djupt ner i traditionens mylla och kombinerar det bästa av två världar för att skapa framtidens kulturarv.

VingRot: Upplev historien genom nya ögon handlar om att ta tillvara på de gamla lokala berättelserna, filma små kortfilmer med 360-kamera samt laborera med nya digitala möjligheter. Nya metoder ska utvecklas och spridas och nya möten mellan människor skapas.

Projektet fokuserar på hur personer som arbetar med kultur och unga kan använda kulturarv och berättelser som en del i att öka och sprida kunskap. Det handlar om att arbeta digitalt med livslångt lärande,  att uppmuntra deltagare som har begränsad tillgång till och kännedom om det digitala samhället, att tillgängliggöra kulturarvet för fler och att bevara det för framtiden. Det är också ett sätt att arbeta med integration mellan kulturer och skapa nya kulturarv för kommande generationer.

Varför gör vi det här?

Utvecklingen inom digitalisering går framåt och medier som film och datorspel blir allt viktigare. Samtidigt finns ett rikt kulturarv som allt färre känner till. Med digital teknik kan vi tillvarata äldre kunskap och göra den till en upplevelse för både yngre och äldre länsinvånare, liksom för människor födda i Sverige eller i andra länder. För att kunna göra det behövs kunskap i hur digital teknik och kulturarv kan samverka.

Målgrupp

Invånare i Jönköpings län, i första hand barn och unga men även andra åldersgrupper.

Resultatmål

Projektet ska skapa en modell för hur verksamheter med fokus på till exempel kultur och ungdomar kan arbeta digitalt med att förmedla kulturarv och berättelser.

Hur påverkas länet?

Genom att olika verksamheter i länet får verktyg för att arbeta digitalt med kulturarv och berättelser så sprids kunskap om länets kulturarv till fler invånare, vilket kan medföra att intresset för bygden ökar och skapar en känsla av gemenskap.