Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Visualisera bristyrken

  Insatsen handlar om att genom film proaktivt vägleda nyanlända mot Nässjös bristyrken.

  Insatsen handlar om att skapa en film som ska spelas upp vid första skoldagen på SFI för att direkt ge en tydlig bild vilka yrken som har goda utsikter till arbete i framtiden samt verka som studiemotiverande.

  Varför gör vi det här?

  Syftet med filmen är att visualisera vilka bristyrken som finns i Nässjö kommun genom att filma olika verksamheter och via intervjuer med verksamheternas chefer informera om att det finns goda möjligheter till anställning i framtiden. Ett underliggande syfte är att detta ska verka som studiemotiverande då man kan koppla sina studier inom SFI mot ett tydligare mål. Kan kopplas mot RUS då merparten av företagen som medverkar i filmen är inom industribranschen.

  Målgrupp

  Nyanlända utrikesfödda som tillhör etableringsreformen samt de företag som får sina behov av kompetens tillgodosedda tack vare att fler väljer att arbeta i bristyrken.

  Resultatmål

  Målet är arbetslösa nyanlända ska ha ett mer proaktivt förhållningssätt till att skapa sig information om bristyrken och branscher. Under 2016 kommer vi att göra stickprov vid besök av etableringskunder för att se om filmen genererat ett intresse och ett just proaktivt förhållningssätt.

  Hur påverkas länet?

  Att fler arbetssökande på sikt kan kompetensförsörja industrisektorn i regionen. Bättre integration. Filmen kan skickas vid begäran.