Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Webbtjänst Aktivt liv

  En webbaserad tjänst med aktivitetsutbud från och för hela länet, för olika målgrupper. Äldre är första målgruppen.

  En webbplattform där kultur och aktiviteter för äldre är samlade. Kontinuerlig uppdatering.

  Varför gör vi det här?

  Att bidra till ökad social gemenskap och höjd livskvalitet i vardagen för äldre.

  Målgrupp

  Personal på äldreboenden, äldre och anhöriga

  Resultatmål

  Ambitionen är att webbplatsen ska ge ökade förutsättningar för äldre att hitta aktiviteter som passar äldre. Personal ska få ett mer samlat utbud av aktiviteter och utbildningar som är riktade till äldreomsorgen.

  Hur påverkas länet?

  Aktiviteten bidrar till en mer jämlik hälsa.