Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Webbtjänst Aktivt liv


En webbaserad tjänst med aktivitetsutbud från och för hela länet, för olika målgrupper. Äldre är första målgruppen.

En webbplattform där kultur och aktiviteter för äldre är samlade. Kontinuerlig uppdatering.

Varför gör vi det här?

Att bidra till ökad social gemenskap och höjd livskvalitet i vardagen för äldre.

Målgrupp

Personal på äldreboenden, äldre och anhöriga

Resultatmål

Ambitionen är att webbplatsen ska ge ökade förutsättningar för äldre att hitta aktiviteter som passar äldre. Personal ska få ett mer samlat utbud av aktiviteter och utbildningar som är riktade till äldreomsorgen.

Hur påverkas länet?

Aktiviteten bidrar till en mer jämlik hälsa.