Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Wildlife - Naturturism


”Wildlife” – naturturism med inslag av kultur och mat samt hållbar besöksnäring. Vi har två gedigna förstudier gjorda inom dessa områden, som underlag till nytt projekt.

Vi presenterar tre förslag till insatsområden:

  • Positionering/marknadskommunikation – insatser för att förstärka Småland som ett internationellt konkurrenskraftigt resmål med wildlifekaraktär.
  • Tematiserad produktutveckling – skapa en förebild med ett wildlifetema som bas. 
  • Lokal produktutveckling – skapa en förebild för wildlifeupplevelser inom ett lokalt närområde (”gång- cykelavstånd”).

Varför gör vi det här?

Syftena med insatsen är: Visa för befintliga och potentiella besökare att Småland har attraktiva värden inom wildlife. Inspirera lokalt boende till att uppleva och berätta om dessa naturupplevelser; Stimulera till en affärsutveckling av produkter; Underlätta för företag att kommunicera wildlife som resemotiv med stöd i tydliga säsonger/årstider; Attrahera den rika specialistkompetens som finns i Småland inom wildlife/natur att intressera sig för att delta i en utveckling- förnyelse och förädling av utbud; Ge signaler inför beslut om olika utvecklingsinsatser att här finns affärsmöjligheter för befintliga företag och nya entreprenörer; Indikera för myndigheter om den meranvändning av deras existerande kompetens som via turism kan bidra till ett djupare folkligt engagemang för småländska naturvärden.

Målgrupp

Entreprenörer inom besöksnäringen, kommunerna, besökarna, invånarna.

Resultatmål

Insatsens övergripande mål är att öka antalet besökare till Småland och att stärka besöksnäringen, det vill säga utveckla befintliga företag och främja starten av nya inom näringen.

  • Marknadskommunikation aktivt förstärkt med en wildlifeprofil
  • Wildlife har en tydlig profil i Smålands kommunikation från region, lokal nivå och företag. Besökare identifierar Småland som ett resmål med wildlifekaraktär. Verksamma inom turism använder profilen för att förstärka sitt utbud.
  • Tematiserad produktutveckling
  • Temat spaning och spårning har förverkligats som produkt och produktion så att det aktivt fungerar som förebild för framtida tematiserad produktutveckling.
  • Närområdesutveckling.
  • En modell och förebild har utvecklats spå att det kan appliceras på de närområden som vill förstärka sitt utbud via wildlifeupplevelser

Hur påverkas länet?

Insatsen stärker länets attraktivitet både för invånare, besökare och entreprenörer.