Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Workshop för personal inom äldreomsorgen - Dans för seniorer


Du som personal inom äldreomsorgen deltar i dansworkshop där du lär dig praktiska övningar att genomföra dans för seniorer på din arbetsplats.

Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län, har utformat ett anpassad dansprogram för seniorer som innehåller sittande dans, koreografier och improvisation.

Dansworkshopen är riktad till personal inom äldreomsorgen och utformad som ett paket och innehåller:

  • praktiska övningar
  • kompendie med dans- och rörelseintruktioner
  • cd- skiva med musik
  • musiklista
  • tillgång till dans- och rörelseövningar på Vimeo för att underlätta användning på seniorboendet och träffpunkter för seniorer

Varför gör vi det här?

Syftet är att underlätta för personal inom äldreomsorgen att leda dans och rörelse på äldreboende/mötesplatser för äldre, komplettera gymnastik med dans eller få inspiration till nya rörelser och musik. Dans aktiverar koordination, balans, styrka, beröring och rörelseglädje. Social kontakt, rörelse och kreativitet är så viktiga för att behålla en god hälsa hos seniorer.

Målgrupp

Seniorer som bor på äldreboenden eller träffas på mötesplatser.

Resultatmål

Målet är att etablera dans på äldreboenden/mötesplatser som ett komplement till gymnastik.

Hur påverkas länet?

Dans främjar fysiska, psykiska, sociala och emotionella förmågor och är en aktivitet som främjar hälsa hos äldre i Jönköpings län. Genom denna insats kan fler seniorer får tillgång till kulturella uttryck i detta fall dans.