Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen barn 6-16 år

I Bästa platsen barn och unga 6-16 år har man genomfört en rad förbättringsarbeten för denna målgrupp exempelvis följande:

imagebqe478.png

Här finns information om Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns påbörjade arbete för att stärka samverkan kring insatser för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa.
 
Under läsåret 2023-2024 genomförs ett pilotarbete inom Junedalsområdet, vilket omfattar Torpaskolan, Junedalsskolan, Talavidskolan, Dalviksskolan, Hisingstorpsskolan och Vätterslundsskolan.

Elevhälsocentral är ingen egen verksamhet, utan den har sin utgångspunkt på varje skola inom Junedalsområdet och där arbetet syftar till att vi tillsammans arbetar för att alla barn och unga 6-16 år ska må bra, utvecklas och lära, ha en meningsfull fritid och växa upp i ett tryggt hem med vuxna som bryr sig. Det gör vi genom hälsofrämjande, förebyggande, tidiga och samordnade insatser.

Här samarbetar grundskolan/elevhälsa, primärvård för barn och ungas hälsa, ung fritid och socialtjänsten. Pilotarbetet syftar till att utarbeta ett gemensamt arbetssätt, med fokus på barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa. Det handlar om hälsofrämjande, förebyggande och anpassade insatser och aktiviteter utifrån behov tillsammans med barn och unga och deras familjer. Ett arbete där elevers hälsa är i centrum.

Läs mer om arbetet med elevhälsocentraler