Vilka insatser pågår i länet, hur går det och vad behöver vi aktörer göra mer för att Jönköpings län ska utvecklas positivt? Webbplatsen utveckling.rjl.se samlar allt detta.

Utveckling.rjl.se är en källa till information om länets utveckling. Alla aktörer i Jönköpings län som på olika sätt bidrar till utvecklingen är välkomna att beskriva sina insatser på den här webbplatsen. Om du vill veta hur det går till kan du kontakta Regional utveckling som samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Webbplatsen är ett verktyg som stödjer länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Den skapar underlag för de beslut som fattas kring insatser, verksamheter och fördelning av resurser. Målet är dessutom att inspirera till nya idéer och samarbeten. Allt för att ytterligare vässa utvecklingskraften i Jönköpings län.